Beleidsplan

Doel

De Stichting Vrienden van de Velperweg stelt zich ten doel de kwaliteit van de zorghulpverlening te verbeteren door vrijwilligers te werven. Wij zetten professionals en vrijwilligers in om activiteiten te begeleiden voor kinderen en jongeren met een beperking. Tevens is ons doel mensen te helpen participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Stichting Vrienden van de Velperweg opereert zonder winstoogmerk.

Methodiek

Vrienden van de Velperweg biedt in drie stadia hulp bij mensen met een beperking.

Stadium 1: Leeftijd 6 tot en met 12 jaar.

Hiervoor worden er naschoolse activiteiten georganiseerd met de focus op werken aan belangrijke vaardigheden:

  • Sociale vaardigheden door te leren spelen met leeftijdsgenoten.
  • Motorische vaardigheden door middel van sport en spel.
  • Intellectuele vaardigheden: “leren leren”, ondersteuning bij het maken van huiswerk maar ook door het doen van leuke experimenten en proefjes.
  • Creatieve vaardigheden door bijvoorbeeld te schilderen, knutselen, tekenen en het maken van simpele bouwwerken in de werkplaats.
Stadium 2: Leeftijd 13 tot en met 17 jaar

Hier wordt er gewerkt aan onder andere de volgende doelen:

  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid: zelfstandig leren koken, boodschappen doen, met openbaar vervoer reizen.
  • Sport en beweging: fit blijven door middel van gezonde voeding en spel en sport.
  • Creatieve projecten: uitdagende bouwwerken maken in de werkplaats.
Stadium 3: leeftijd 18 tot met 28 jaar

In dit stadium kijken we naar de talenten die de doelgroep ontwikkeld heeft over de jaren en gaan we proberen hier leuk bijpassend werk voor te vinden of te creëren. We proberen deze personen te plaatsen in een van onze eigen afdelingen of we helpen je bij het solliciteren naar werk buiten de VVDV.