Svvdv is een ANBI

We zijn een groep vrijwilligers die een sociale bijdrage wil leveren.

Stichting Vrienden van de Velperweg is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee officieel een goed doel.

Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over schenkingen die Stichting Vrienden van de Velperweg ontvangt. Schenkingen komen zo volledig ten goede aan de doelen en projecten van de stichting.

Wanneer je wilt doneren of een schenking doet aan Stichting Vrienden van de Velperwg mag je deze opvoeren als een aftrekpost, maar er geldt een minimum en een maximum. Dat is anders als je je schenking laat vastleggen in een periodieke gift of schenking (voor een periode van minimaal 5 jaar). Je giften zijn in dat geval meestal volledig aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst kun je de meest actuele regelgeving over ANBI's en giften nalezen.

Onder de button hieronder vindt je het ANBI formulier van de stichting.

Bekijk het ANBI formulier