Onze vrijwilligers

Stichting Vrienden van de Velperweg bestaat volledig uit vrijwilligers, heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen. Indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen.

De vrijwilligersvergoeding die onze vrijwilligers ontvangen zijn vastgesteld conform de huidige regels die de Belastingdienst hanteert met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding.

Robin Meijer

Voorzitter

Naast het zijn van bestuurslid is Robin verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers, luisteren naar hun behoeftes en een geschikte werkplek realiseren.

Anne-Matthijs Oostendorp

Penningmeester / Secretaris

Naast het zijn van bestuurslid is Anne-Matthijs verantwoordelijk voor het ondersteunen van de vrijwilligers in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Evelien Meijer

Psycholoog

Evelien is afgestudeerd psychologe en gespecialiseerd in begeleiding, ondesteuning, budgetcoaching, lifecoaching en careercoaching.

Ruben Leusink

Digitale Zaken

Ruben werkt als vrijwilliger binnen Stichting aan digitale projecten.